Verdruddelt Geschichten

1er prix – Luxembourg 
Concours Littéraire national 2021
1.Präis am Nationale Literaturconcours 2021 

An esou war et emol … 
… oder et kéint och anescht gewiescht sinn … 
A wa mer de Wollef mol eng Kéier géife schwätze loossen?
Oder wann de Kueb dës Kéier probéiere géif, seng Revanche um Fuuss ze huelen?
A wann de Prënz um Enn mol eng Kéier keng Prinzessin kréich?
D’ „Verdruddelt Geschichten“ huelen eis a Versform, mat enger gesonder Portioun Humor an enger Rëtsch vläicht an de Vergiess gerodene Lëtzebuerger Ausdréck mat an d’Welt vum Märchen, der Fabel an der Seechen. 
Mä passt op, dës Kéier kéint de Schluss aneschters sinn ewéi gewinnt!